Условия использования

1. Загальні положення

1.1. Даний документ відповідно до Цивільного Кодексу України є офіційною пропозицією (далі – "Офертою") книжкового порталу avtoshkola-online.com.ua, надалі за текстом – "Виконавець", про укладання Договору про надання інформаційних послуг, надалі за текстом – „Оферта”, і містить всі необхідні умови для надання інформаційних послуг, надалі за текстом – "Послуги", та для укладання й реалізації Договору.
1.2. Згідно з ч.2 ст.642 Цивільного Кодексу України у разі прийняття нижче викладених умов та оплати послуг юридична або фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає «Замовником» (Акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених у оферті).
1.3. З моменту здійснення акцепту Замовник вважається ознайомленим і таким, що прийняв всі умови даної оферти.

2. Терміни та визначення

2.1.«Публічна оферта» - даний документ "Публічна оферта про надання інформаційних послуг (договір)", опублікована в мережі Інтернет за адресою avtoshkola-online.com.ua.
2.2.Електронна бібліотека (каталог) – сукупність веб-сторінок, розміщених на віртуальному сервері Виконавця, які формують єдину структуру веб-сайта avtoshkola-online.com.ua
2.3.Твори, білети з ПДР – матеріали, розміщені на Книжковому порталі за адресою avtoshkola-online.com.ua. Доступ до платних матеріалів здійснюється індивідуально для кожного твору за допомогою ссилки надісланій на електронну пошту Замовника вказаній при реєстрації, після сплати, або через особистий кабінет.
2.4.Логін та пароль – два унікальних наборів символів ідентифікуючих Замовника, дозволяючи Замовнику здійснювати доступ до сплачених творів.
2.5.Акцепт Угоди (оферти) – повне та безвідмовне, беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти шляхом виконання дій, вказаних в пункті 2 розділу «Умови та порядок надання послуг» даної Оферти. Акцепт Оферти створює Договір оферти.
2.6.Замовник – особа, яка здійснює Акцепт Оферти, і, таким чином, замовляє послуги Виконавця згідно укладеного договору.
2.7.Договір Оферти – договір між Виконавцем та Замовником щодо надання інформаційних послуг, що укладається за допомогою Акцепта Оферти.
2.8.Платіжна система – сукупність правил, процедур і технічної інфраструктури, які забезпечують здійснення транзакцій електронних платежів через мережу Інтернет.

3. Предмет Оферти

3.1. Предметом даної Оферти є надання Замовнику інформаційних послуг в якості доступу до творів у відповідності з умовами даної Оферти і цінами вказаними на веб-сайті Виконавця.
3.2. Публічна Оферта є основними офіційними документами і публікуються на Інтернет-ресурсі за адресою avtoshkola-online.com.ua.
3.3. Виконавець має право в будь-який момент змінити ціни на твори та умови даної публічної оферти в односторонньому порядку без попередньої згоди з Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на веб-сайті avtoshkola-online.com.ua не пізніше ніж за один день до їх введення в дію.

4. Умови та порядок надання послуг

4.1. Інформаційні послуги надаються в повному об’ємі за умови їх 100% (сто відсотків) оплати Замовником.
4.2. Ознайомившись із цінами на веб-сайті Виконавця, що пропонуються, і текстом даної публічної Оферти, Замовник натискає на кнопку "Купити", розміщену на сторінці із Твором.
4.3. Після успішної оплати Твору система направляє Замовнику на e-mail адресу ссилку доступу до Твору.
Примітка: у випадку, якщо ссилка для отримання доступу не було отримано після оплати Твору, необхідно звернутися в службу технічної підтримки.
4.4. Після здійснення Замовником оплати і зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, договір Оферти вступає в дію.
4.5. Для отримання доступу необхідно натиснути на ссилку, надіслану на e-mail адресу або в особистому кабінеті під Логіном зареєстрованим Замовником. Після цих дій Замовник отримає доступ до оплаченого Твору.
4.6. Напротязі 48 годин з моменту Акцепта Оферти Виконавець зобов’язується надати доступ до інформаційного матеріалу Замовнику у відповідності із обраним Твором.
4.7. Послуга вважаються наданною належним чином і в повному об’ємі, якщо напротязі одного дня після отримання ссилки доступу на e-mail адресу, Замовник не заявив Рекламацію.

5. Особливі умови

5.1. Послуги надаються для особистого використання Замовником. Замовнику забороняється розповсюджувати ссилки доступу до Творів в мережі Інтернет чи передавати їх третім особам без спеціального дозволу на те Виконавця.
5.2. Виконавець робить все можливе для забезпечення якісного та безперебійного надання послуг Замовнику доступу до Творів, але, тим не менш, послуги надаються на умовах «як є» без будь-яких прямих чи непрямих гарантій.
5.3. Виконавець не несе відповідальності за збої, помилки, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Виконавцем умов даної Оферти і непідконтрольні Виконавцеві, які спричинені роботою Платіжної системи, запропонованій Виконавцем для оплати доступу.
5.4. Виконавець не надає послуги щодо індивідуального налаштування апаратного та програмного забезпечення з виїздом по місцю проживання чи роботи користувача послуг.
5.5. Виконавець не несе відповідальності за порушення умов договору Оферти, якщо таке порушення спричинене дією надзвичайних обставин (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність і/або збої роботи комп’ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Виконавцем умов даної Оферти і непідконтрольні Виконавцеві.6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання чи не належне виконання зобов’язань відносно даної Оферти Сторони несуть відповідальність у відповідності з діючим законодавством.
6.2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість обслуговування Замовника з певних причин, включаючи порушення роботи ліній зв’язку, несправність обладнання, невиконання зобов’язань постачальників тих чи інших послуг і т.п.
6.3. Якщо Замовник буде не задоволений умовами чи якістю послуг, що надаються, то його єдиним та виключним правом буде припинення використання інформаційних послуг Виконавця.

7. Термін дії та зміна договору Оферти

7.1. Договір набуває чинності з моменту його прийняття Замовником (Акцепта Оферти) і діє впродовж виконання Сторонами своїх зобов’язань.
7.2. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін в Оферту тягне за собою внесення цих змін в діючий між Замовником і Виконавцем договір Оферти, і ці зміни в договір Оферти набирають чинності одночасно з набранням чинності таких змін в Оферту.
7.3. Всі суперечки вирішуються шляхом перемовин Сторін.

8. Реквізити виконавця

8.1. Веб-сайт: http://avtoshkola-online.com.ua/ 
8.2. E-mail: sale@avtoshkola-online.com.ua
8.3. Адміністратор:.Суаришвілі Олег
8.4. Телефон: 098-012-17-88, 095-722-19-08